Posiłek po treningowy, – Fakty i mity
14 września 2020

Aktywność fizyczna seniora

Zmiany inwolucyjne – procesu starzenia się nie zatrzymamy

W dobie ciągłego pośpiechu i wszechogarniającego nas wszystkich stresu nie ma miejsca na refleksje o starości. Nadejdzie jednak taki moment, że wszyscy bez wyjątku zauważymy, że nasze zdolności funkcjonalne, wygląd, wydolność zaczynają się zmieniać. Zmian inwolucyjnych, czyli postępujących wraz z wiekiem nie jesteśmy w stanie powstrzymać. Wielu śmiałków próbowało znaleźć eliksir długowieczności, ale jak się pewnie domyślacie-wszyscy polegli. W tym artykule postaram się po krótce przedstawić Państwu do jakich zmian będzie dochodziło w naszym organizmie wraz z upływem czasu. Chcę też odpowiedzieć na pytania:

Czy mamy wpływ na to jak będzie wyglądała nasza starość?

Co możemy robić, żeby jak najdłużej utrzymać dobrą sprawność funkcjonalną?

Zmiany inwolucyjne w pigułce

Temat zmian zachodzących w ludzkim organizmie wraz z upływem lat jest naprawdę bardzo obszerny. W celu szczegółowego ich omówienia należałoby sporządzić kilku stronicowy artykuł. Dlatego też, postanowiłem przedstawić Państwu najważniejsze informacje przy pomocy prostej tabeli. Należy mieć na uwadze, że są to wybrane aspekty i ich przedstawienie jest skrótowe.

Układ Zmiany Ryzyko
Układ sercowo-naczyniowy - Zmniejszenie elastyczności dużych naczyń krwionośnych,
- Zmniejszona zdolność do relaksacji lewej komory serca,
- Osłabienie funkcji węzła zatokowo-przedsionkowego,
- Zmniejszona odpowiedź na stymulację beta-adrenergiczną.
- Wystąpienie izolowanego nadciśnienia skurczowego,
- Zwiększone ryzyko rozkurczowej niewydolności serca,
- Zaburzenia rytmu serca,
- Zmniejszona tolerancja wysiłku.
Układ oddechowy - Zmniejszenie produkcji śluzu i osłabienie odruchu rzęskowego,
- Zmiany strukturalne w obrębie pęcherzyków płucnych i oskrzelików końcowych na skutek reorganizacji włókien elastynowych i kolagenowych śródmiąższu płucnego,
- Spadek wartości ważnych parametrów w tym maksymalne zużycie tlenu.
- Zwiększone zagrożenie infekcji w drzewie oskrzelowym,
- Poszarzenie przestrzeni powietrznych w tym zwiększenie objętości zalegającej,
- Spadek wydolności fizycznej.
Układ szkieletowy - Ujemny bilans przebudowy tkanki kostnej (zaczynają przeważać procesy resorpcji kości),
- Kostnienie połączeń chrzęstno-kostnych żeber,
- Zmiany hormonalne oraz niedobory,
- Zmiany ilościowe w obrębie: chondrocytów, substancji międzykomórkowej oraz zmniejszona hydratacja,
- Obniżenie mechanicznych właściwości tkanki.
- Zmniejszenie masy i gęstości kości,
- Zmniejszenie ruchomości klatki piersiowej (należy mieć na uwadze, że na ten czynnik wpływ ma również osłabienie siły mięśni biorących udział w procesie oddychania),
- Zaburzenia gospodarki wapniowej organizmu,
- Wyżej wymienione czynniki będą miały na większe zagrożenie osteoporozą,
- Zwiększone ryzyko choroby zwyrodnieniowej oraz zwiększona podatność na urazy.
Układ mięśniowy - Zmiany w obrębie włókien mięśniowych, szczególnie typ IIb,
- Zmniejszenie wytwarzania niektórych związków np. hormon wzrostu, IGF-1 testosteron u mężczyzn, estrogen u kobiet,
- Zmiany w obrębie motoneuronów.
- Obniżenie masy i siły mięśniowej,
- Mniejsza szybkość przewodzenia impulsów, zwolnienie szybkości skurczu mięśni, obniżenie wartości przyspieszenia ruchu.

TABELA PRZYGOTOWANA NA PODSTAWIE ARTYKUŁÓW: „Zmiany w układzie ruchu w procesie starzenia się” oraz „Zmiany narządowe w procesie starzenia” [1,2]

Czy każdy z nas zestarzeje się tak samo?

Na pewno w swoim otoczeniu widujecie Państwo starsze osoby. Czasami ciężko jest zrozumieć jak to się dzieje, że u ludzi w tym samym wieku proces starzenia się przebiega inaczej: pierwsza grupa osób jest w bardzo dobrej formie, zaś druga większość swojej emerytury przeznacza na sprawy związane z zakupem kolejnej recepty lub wizyty u specjalisty. Na podstawie tak prostej obserwacji, można dojść do wniosku, że procesy postępujące wraz z wiekiem nie są jednakowe u wszystkich.

Czy mamy wpływ na to jak będzie to wyglądało w naszym przypadku?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na postawione wyżej pytanie trzeba sobie powiedzieć jak definiuje się starzenie. Wedle jednej z definicji jest to proces fizjologiczny, który polega na stopniowym zmniejszaniu się aktywności biologicznej organizmu i będzie objawiał się pomniejszoną zdolnością do procesów regeneracyjnych i adaptacyjnych ustroju. Należy mieć na uwadze, że starzenie się to proces wielopłaszczyznowy. Względy biologiczne, to te które zauważymy najwcześniej i każdy z nas się ich spodziewa. Jednakże spłycenie tego procesu do względów tylko biologicznych wydaje się być błędem. Należy wziąć pod uwagę również procesy psychologiczne i społeczno-socjalne.

Rowe i Khan dokonali podziału procesu omawianego w tym artykule na starzenie się z sukcesem (successful aging) oraz starzenie zwyczajne.

Sprowadzając proces starzenia się do równania można jest skonstruować w przedstawiony poniżej sposób:

Starzenie się = nieuniknione zmiany postępujące z wiekiem + czynniki poddające się modyfikacji.

W związku z tym, że jedną ze składowych procesu starzenia się ujętą w powyższym równaniu są czynniki poddające się modyfikacji, odpowiedź powinna nasunąć się sama – możemy próbować walczyć o przeżytą w dobrej formie starość (successful aging). Według koncepcji wyżej wspomnianych Panów pozytywne starzenie się będą w dużej mierze determinowały trzy czynniki:

 • Prawdopodobieństwo wystąpienia chorób i niesprawności ( postępowanie mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia),
 • Stopień na jakim utrzymywane są aktywność fizyczna oraz funkcje poznawcze,
 • Uczestnictwo w życiu społecznym [1,3].
*Czynniki są ze sobą wzajemnie powiązane

Korzyści płynące z podejmowania aktywności fizycznej u osób starszych – wybrane aspekty

Jednym z czynników poddających się modyfikacji jest aktywność fizyczna. Chociaż nagłówek może być mylący, to trzeba mieć na uwadze, że profity z utrzymywania regularnej aktywności fizycznej (na poziomie wyższym niż siedzenie na krześle) odczuje praktycznie każdy. Jeżeli zwrócicie Państwo uwagę na przedstawioną powyżej tabelę to dwa ostatnie wiersze poświęcone są tkance kostnej i mięśniowej, to właśnie na nich skupię w dalszej części. Istnieje wiele dowodów na potwierdzenie pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na te dwa układy, zarówno na początkowym, jak i późniejszym etapie życia. Z hasłem starzenie się nieodłącznie wiązane są dwa terminy: osteoporoza oraz sarkopenia. Pierwszy z nich dotyczy układu szkieletowego i we współudziale ze zmianami zachodzącymi w układzie hormonalnym może być przyczyną wielu przykrych konsekwencji np. tak powszechnych złamań osteoporotycznych w obrębie: trzonu kręgów, czy też nasady bliższej kości udowej. Aby uzmysłowić Państwu jak wielkiego kalibru jest to problem posłużę się danymi przedstawionymi w raporcie Europejskiej Fundacji Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych. W 2010r. liczba osób dotkniętych złamaniem osteoporotycznym wyniosła ponad 2,7 mln osób (Polska), na przestrzeni następnych lat przewidywany jest wzrost liczby złamań. Jednym z czynników odgrywających niebagatelną rolę w tym schorzeniu jest spadek masy i gęstości kości. To, na co chciałbym zwrócić uwagę to fakt, że jesteśmy w stanie poprzez różne działania (np. aktywność fizyczna) wpływać na to z jakiego pułapu będziemy wchodzić w moment, kiedy to bilans kościotworzenia będzie stawał się ujemny, ponadto poprzez odpowiednie działania możemy minimalizować skutki zmniejszenia aktywności biologicznej organizmu, kiedy już ten moment nastąpi. Drugim kojarzonym ze starością terminem jest sarkopenia, czyli mówiąc w skrócie zespół procesów składający się na starzenie się tkanki mięśniowej. Zmniejszenie masy i siły mięśniowej - determinowane czynnikami wymienionymi już wcześniej - będzie negatywnie wpływało na jakość życia. W literaturze często wspomina się o efekcie błędnego koła, gdzie postępujące zmiany tkanki mięśniowej sprzyjają ograniczeniu aktywności fizycznej co w konsekwencji powoduje pogorszenie sprawności fizycznej. Nieodłącznym elementem gorszego funkcjonowania będzie zwiększone ryzyko upadków, zaburzenia równowagi itd. Jak pokazują badania regularna aktywność fizyczna bardzo pozytywnie oddziałuje na stan tkanki kostnej oraz mięśniowej – mogąc nawet wpłynąć na zahamowanie lub spowolnienie negatywnych skutków procesów postępujących wraz z wiekiem [1,4-13].

Czy warto podejmować aktywność fizyczną w starszym wieku?

Odp: Tak, warto!!!

Korzyści z dobrze dobranego treningu:Wpływ na jakość snu

Pozytywny wpływ na regulację poziomu cukru

Zmniejszone straty masy mięśniowej

Regulacja wydzielania hormonów


W sieci można znaleźć wiele gotowych wytycznych dotyczących treningu seniora. Niestety, nie dostaniecie Państwo ode mnie gotowego planu działania, ponieważ do grupy wiekowej, o której mowa w tym artykule należy podejść bardzo indywidualnie biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności/przeciwwskazania.

Podaż białka

Niezwykle ważnym i często bagatelizowanym problemem wśród osób starszych jest ilość dostarczanego z pożywieniem białka. Niedobór tego makroskładnika pokarmowego jest często powodowany przez występowanie przypadłości jak: obniżenie apetytu, jadłowstręt czy też problemy żołądkowo – jelitowe. Musicie mieć Państwo świadomość tego jak ważnym składnikiem diety jest białko – w późniejszym etapie życia również. Niewystarczająca podaż białka przyczyni się m.in. do obniżenia wartości beztłuszczowej masy ciała (mięśnie), ponadto będzie negatywnie wpływała na kilka innych aspektów.

Prawidłowe wartości podaży białka dla grupy osób starszych przedstawiają się następująco:

 1. Wg zaleceń grupy PROT-AGE:
  • Zdrowe osoby starsze: 1,0-1,2 g/kg m.c/dobę (utrzymywanie masy mięśniowej na przyzwoitym poziomie, zapobieganie sarkopenii oraz osteoporozie)
  • Osoby starsze z przewlekłym, ostrym stanem chorobowym: 1,2-1,5 g/kg m.c/dobę
  • Osoby ciężko chore/niedożywione: 2 g/kg m.c/dobę
 2. Wg zaleceń ESPEN:
  • Zdrowe osoby starsze: 1,0-1,2 g/kg m.c/dobę
  • Osoby starsze z przewlekłym, ostrym stanem chorobowym: 1,2-1,5 g/kg m.c/dobę
*1,2-1,5 g/kg m.c/dobę – oznacza to przyjęcie 1.2 -1.5 gramów białka na kilogram masy ciała na dobę

Autorzy powyższych wytycznych zwracają również uwagę na wartość regularnej aktywności fizycznej. Wspomina się w nich o wysiłkach wytrzymałościowych wzbogacanych treningiem oporowym. Przeglądając dostępną literaturę, w której to grupy badane tworzyły osoby z zespołem słabości(zespół rozpoznawany u pacjentów geriatrycznych na podstawie wystąpienia ustalonej ilości określonych czynników), sarkopenią można dojść do wniosku, że regularna aktywność fizyczna, w postaci treningu oporowego połączona z dbałością o odpowiednią podaż białka pozytywnie wpłyną na wartości siły i masy mięśniowej, sprawności fizycznej (np. szybkość chodu). Ponadto w jednym z badań ukazano pozytywny wpływ treningu oporowego połączonego z suplementacją odżywką białkową na funkcje poznawcze [9-15].

Bibliografia:

 1. Zasadzka E., Wieczorowska- Tobis K,. Zmiany w układzie ruchu w procesie starzenia się, Gerontologia Polska, 2014,3,161-165

 2. Wieczorowska- Tobis K,. Zmiany narządowe w procesie starzenia, polskie archiwum medycyny wewnętrznej 2008

 3. Laskowska- Szcześniak M., Kozak- Szkopek E., Uwarunkowania pomyślnego starzenia, Forum Medycyny Rodzinnej 2013, tom 7, nr 6, 287–294

 4. http://www.osteoporoza.pl/attachments/1907_Raport_System_OP_Minist-7_2015.02.10.pdf

 5. Reuter C. , Stein C. E, Vargas D.M. Bone mass and body composition in college students, Rev Assoc Med Bras 2012; 58(3):328-334

 6. Konieczna A, Demidaś A, Boerner E, Ocena gęstości mineralnej kości studentów w wieku 20-29 lat, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Vol. 10, 2004

 7. Duda B, Wójtowicz E. Poziom aktywności fizycznej a gęstość mineralna kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa u osób w wieku średnim, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, Tom 20, Nr 3, 291–295*

 8. Faulkner J.A, Davis C.S, Mendias C.L, Brooks S.V. The aging of elite Male athletes: age- related chan ges In performance and skeletal muskule structure and function. Clin J Sport Med 2008; 18: 501-507.

 9. Marques E.A., Mota J.,  Carvalho J., Exercise effects on bone mineral density in older adults: a meta-analysis of randomized controlled trials, Age (Dordr). 2012 Dec; 34(6): 1493–1515.

 10. Jaroch A, Zalecenia dotyczące spożycia białka dla pacjentów geriatrycznych z zespołem słabości, Gerontologia Polska 2015, 3, 89-00

 11. Tieland M, van de Rest O, Dirks ML, et al. Protein Supplementation Improves Physical Performance in Frail Elderly People: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. JAMDA. 2012;13(8):720-26

 12. Tieland M, Dirks ML, van der Zwaluw N, et al. Protein Supplementation Increases Muscle Mass Gain During Prolonged Resistance-Type Exercise Training in Frail Elderly People: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. JAMDA. 2012;13(8):713-19.

 13. Kim HK, Suzuki T, Saito K, et al. Effects of exercise and amino acid supplementation on body composition and physical function in community-dwelling elderly Japanese sarcopenic women: a randomized controlled trail. J Am Geriatr Soc. 2012;60(1):16-23.

 14. Kim C-O, Lee K-R. Preventive Effect of Protein-Energy Supplementation on the Functional Decline of Frail Older Adults With Low Socioeconomic Status: A Community-Based Randomized Controlled Study. Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2013;68(3):309-16

 15. Van de Rest O, van der Zwaluw N, Tieland M, et al. Effect of resistance-type exercise training with or without protein supplementation on cognitive functioning in frail and pre-frail elderly: Secondary analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Mech Ageing Dev. 2014;136-137:85-93.

 16. Kaźmierczak U, Radzimińska A, Dzierżanowski M, Bułatowicz I, Strojek K, Srokowski G, Zukow W. Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze = The benefits of regular physical activity for the elderly. Journal of Education,Health and Sport. 2015;5(1):56-68

 

.